Açık Erişimli Veritabanları

Veri Tabanının Adı

DOAJ

 

Erişim Adresi

http://www.doaj.org/

 

Veri Tabanının İçeriği

Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır. Tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 9202′ten fazla çevrimiçi derginin konularına göre ayrılmış olarak listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çeşitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye, vb. birçok disiplini kapsar.

Veri Tabanının Adı

INIS

 

Erişim Adresi

https://inis.iaea.org/

 

Veri Tabanının İçeriği

International Nuclear Information Systems Veritabanı, 63 dilde yayımlanmış makale, bilimsel ve teknik rapor, konferans metni, kitap, patent, tez, kanun, düzenleme, standart ve web dokümanından oluşan 3 milyon bibliyografik künye ve öz içermektedir. Bu dokümanlardan 250.000 âdeti tam metindir.

Veri Tabanının Adı

arXiv

 

Erişim Adresi

http://arxiv.org/

 

Veri Tabanının İçeriği

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Biyoloji, Kantitatif Finans ve İstatistik konularında açık erişim 875.424 e-dergiyi içermektedir.

Veri Tabanının Adı

OAPEN

 

Erişim Adresi

http://www.oapen.org/home

 

 

Veri Tabanının İçeriği

Özellikle Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanında serbestçe erişilebilir açık erişim kitapları içermektedir. Kalite kontrollü açık erişim kitap koleksiyonu oluşturmak için yayıncılar ile çalışmakta ve yaygınlaştırma, kalite güvencesi ve dijital koruma alanlarında yayıncılar, kütüphaneler ve fon sağlayıcılara hizmet sunmaktadır.

Veri Tabanının Adı

Flooved

Erişim Adresi

http://www.flooved.com

Veri Tabanının İçeriği

Tüm dünyada profesörlerden içerik toplayarak, öğrenciler için kullanılır hale getirmektedir. Bilgi işlem gücünü kullanarak, öğrencilerin doğru malzemeye anında ve kolay erişimini sağlayarak hem zaman hem de para tasarrufu sağlar.

Veri Tabanının Adı

RePEc

Erişim Adresi

http://repec.org/

 

Veri Tabanının İçeriği

Ekonomi alanında tam metin elektronik yayınları sunan açık erişim kaynağıdır.

Veri Tabanının Adı

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Erişim Adresi

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/

Veri Tabanının İçeriği

Tüm bilim dallarında yayınlanmış ulusal Türkçe dergileri içermektedir.

Veri Tabanının Adı

ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu                          

Erişim Adresi

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/

Veri Tabanının İçeriği

Kataloğu kullanarak; ULAKBİM, Gazi, Hacettepe,       Bilkent ve Başkent Üniversiteleri'nin süreli yayın/dergi koleksiyonlarını tarayabilirsiniz. Lisans anlaşmaları gereği, elektronik dergilere yanlızca TÜBİTAK üzerinden erişilmektedir.

Veri Tabanının Adı

The Online Books Page

Erişim Adresi

http://digital.library.upenn.edu/

Veri Tabanının İçeriği

The Online Books Page 2 milyondan fazla  e-kitaba erişim sağlayan bir kaynaktır.

Veri Tabanının Adı

World Bank Data Catalog

Erişim Adresi

http://datacatalog.worldbank.org

Veri Tabanının İçeriği

World Bank datasetlerine, raporlara ve tablolara erişim sunmaktadır.

Veri Tabanının Adı

TÜİK Yayınları 

Erişim Adresi

http://kutuphane.tuik.gov.tr/

Veri Tabanının İçeriği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kuruluşundan bu yana yayımlanmış olan tüm basılı yayınlar elektronik kitap (e-kitap) olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.