Ödünç Verme Hizmetleri

Ödünç Verme Hizmeti; Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek, Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak, Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak, Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak, Okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

 

Kütüphanede uygulanan ödünç verme kuralları, kullanıcı türüne göre aşağıdaki şekildedir:

 Ödünç Verme Hizmetleri