Ekual Keşif


Üniversite kütüphanesinin TÜBİTAK/EKUAL projesi kapsamında tüm üniversitelerin erişimine açık olan veri tabanlarına erişimi sağlanmıştır.

 

Taranabilecek veri tabanları listesi

  • Veri Tabanı
  • CAB
  • EBSCOHOST
  • IEEE
  • ScienceDirect
  • Scopus
  • Taylor & Francis
  • Web of Science
  • SpringerLink